Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Hamdi Akın, 1976 yılında inşaat, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Akfen Holding’i kurmuştur. Akın, Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra 2005 yılında Akfen Holding ile hissedarı ve kurucusu olduğu TAV Havalimanları Holding’in de Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmiştir. İş dünyasındaki dinamizmini ve gayretini birçok dernek, vakıf ve meslek odası gibi gönüllü kuruluşlarda kurucu ve yönetici olarak görev alarak sivil toplum örgütlerine de taşıyan Hamdi Akın; Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı (2000-2002), MESS – Metal Sanayiciler Sendikası Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı (1992-2004), TÜGİAD-Türkiye Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı (1998-2000), TİSK – Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-2001), TÜSİAD – Türkiye Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu & Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı (2008-2009) görevlerini yürütmüştür. 2011 yılından bu yana Deniz Temiz Derneği/TURMEPA’nın Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Akfen Holding ile London School of Economics’in Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü’nün kurucularından olan Hamdi Akın, 1999 yılında Türkiye’ye iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamak amacıyla kurduğu Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı’nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti’nin Başkan Yardımcısı’dır.

2010 yılında İngiltere’de Surrey Üniversitesi İspanyolca İşletme Bölümü’nden mezun olan Pelin Akın ÖZALP, iş hayatına ilk olarak Madrid’de Deutsche Bank Finans departmanının Strateji bölümünde başladı. Türkiye’ye döndükten sonra TAV Havalimanları Holding bünyesinde çalışmaya başlayarak geleceğin yöneticisi olarak yetiştirilmek üzere MT Programına katıldı.

Şu anda, Akfen Holding Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi, IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği ve Akfen GYO’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hâlihazırda DEİK İspanyol İş Konseyi’nde, DEİK İngiliz İş Konseyi’nde, DEİK İrlanda İş Konseyi’nde ve DEİK ABD İş Konseyi’nde farklı çalışma gruplarında yer alan Pelin Akın Özalp, aynı zamanda 1999 yılında Akfen Holding tarafından kurulan TİKAV’da (Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı) Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif çalışmalarda bulunmaktadır. Duke of Edinburgh International Award Türkiye Programı’nın Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Akın, London School of Economics’de (LSE) kurulan Çağdaş Türkiye Araştırmalar Kürsüsü’nde 2010 yılından bu yana Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Türkiye ve İngiltere arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla 2011 yılında kurulan Tatlıdil Forumu’nun 2017 yılına kadar organizatörlüğünü üstlenen Pelin Akın Özalp’in TÜRKONFED, PODEM, TAİDER, TOBB Genç Girişimciler Danışma Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Pelin Akın Özalp aynı zamanda TİKAD ve YKKD Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, 2015 yılında TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği görevini de 2 sene TÜSİAD’ın en genç üye olarak tamamlamıştır.

2006 yılında İngiltere’de Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Selim Akın, üniversite yıllarında Türk Derneği Başkanlığı yapmış olup Türkiye’ye döndüğünde Türkiye Genç İşadamları Derneği üyesi olmuştur; bugün de ticaret komisyonu başkanlığı görevini yürütmektedir. Akın, TÜSİAD ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) üyesidir. Aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanvekili ve 2018 yılı itibariyle DEİK temsilciliği görevlerini üstlenmektedir. İş hayatına Akfen Holding Muhasebe Departmanı’nda başlayan Selim Akın, daha sonra Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları’nda görev yapmıştır.

Görev aldığı başlıca projeler, Araç Muayene İstasyonları’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen Holding halka arz ve tahvil ihracıdır. Selim Akın, halen Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile birlikte Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Akfen Holding iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Güçsav daha sonra Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 1992 yılında Alexander&Alexander Sigorta Brokerliği A.Ş.’de başlayan Güçsav, 1994 yılında katıldığı Akfen Holding’de Finansman Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Araç Muayene İstasyonları, Mersin Uluslararası Limanı ve İDO’nun özelleştirilmeleri, Akfen GYO’nun kuruluş ve yatırım süreçleri, Akfen Holding ve Akfen GYO’nun halka arzları, iştraklerden hisse satışları ve uzun vadeli proje finansmanı konularında önemli görevler üstlenmiştir. DEİK Türk – Singapur İş Konseyi Başkanı olan Güçsav, 2003 yılından 2010 yılının Mart ayına kadar Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2010 – 2012 yılları arasında Akfen Holding ve 2000 – 2012 yılları arasında TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Güçsav, 2010 yılı Mart ayından bu yana Akfen Holding CEO ’sudur. Bu görevine ek olarak Akfen Su Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Akfen Yenilenebilir Enerji iştirakinde de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir. Akfen Holding CEO’su Süha Güçsav, Ekim 2014 itibariyle Singapur Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Ticaret ve Yatırım Ajansı’nın (IE Singapore) Türkiye Onursal İş Temsilcisi olarak atanmıştır.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Sıla Cılız İnanç, 1996 yılında avukatlık stajını tamamladıktan sonra, 1997 yılında Akfen Holding bünyesinde çalışmaya başlamıştır.‎ Türkiye’de Özel Sektör Kamu Sektörü Ortaklıkları (PPP), şirket birleşmeleri ve devir almaları ile altyapı, inşaat, enerji ve rekabet hukuku alanlarında çalışmıştır. Kamu İhale Kanunu ikincil mevzuat çalışmalarında aktif görev almıştır. Akfen ve ortaklıklarının taraf olduğu yap-işlet-devret, hak/imtiyaz devirleri ve özelleştirme uygulamalarının ihale ve devirleri dâhil tüm süreçlerinde bulunmuş, projelerin finansman yapılarının kurulması ve kredi sözleşmeleri ile Akfen Holding A.Ş. ve Akfen GYO A.Ş.’nin pay ve tahvil ihracı işlemlerinde yer almıştır. Şirket ve holding yapılanmaları ile ilgili çalışmıştır. Sıla Cılız İnanç, Akfen Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Baş Hukuk Müşaviri olup, Akfen Holding’in çeşitli ortaklıklarında, Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş. ve Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ile iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri devam etmektedir.

1977 yılında Gazi Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü’nden mezun olan İrfan Erciyas, iş yaşamına Türkiye Vakıflar Bankası’nda başlamıştır. Türkiye Vakıflar Bankası’nda Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra 1996-2002 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2002-2003 arasında ise Genel Müdür olarak görevini sürdürmüştür. 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Akfen Holding’e katılan Erciyas, başta Araç Muayene İstasyonları, Mersin Uluslararası Limanı ve İDO’nun özelleştirilmesi olmak üzere, Akfen GYO ve Akfen Enerji’nin kuruluş ve yatırım süreçleri, Akfen Holding ve Akfen GYO’nun halka arzları, iştiraklerden hisse satışları ve uzun vadeli finansman konularında önemli görevler üstlenmiştir. İrfan Erciyas Mart 2010’dan bu yana Akfen Holding’de Murahhas Üye olarak görevine devam etmekte olup Akfen Holding’in birçok iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

1953 yılında Malatya'da doğan Ahmet Ertürk, 1975 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1976-1985 yılları arasında Maliye Müfettişi olarak görev yapan Ertürk, 1984-1985 yıllarında Londra'da "İngiliz özelleştirme tecrübesi" konusunda Maliye Bakanlığı adına bir çalışma yaptı.1986-1988 yıllarında TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Ertürk, 1989-1991 yıllarında Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nde Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Danışmanlığı görevlerini üstlendi. 

1992-2002 yıllarında finans sektöründe Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ahmet Ertürk, 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurul Üyeliği görevinde bulunduktan sonra, 2004-2009 yıllarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) başkanlığı görevini üstlendi. 2010-2014 yıllarında ekonomi alanında Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı olarak görev yapan Ertürk, evli ve iki çocuk babası olup, iyi derece İngilizce biliyor.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olan Aziz Ahmet Kaçar, 1976 yılında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’da memur olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1988 yılında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Fon Yönetimi kurucusu, 1988 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bilgi İşlem Bankacı Grup Yöneticisi olarak görevine devam eden Kaçar, daha sonra Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bünyesinde ATM, banka kartı, çağrı merkezi, telefon bankacılığı, POS sistemleri, future 2001 insansız bankacılık, internet bankacılığı gibi yeni teknolojik sistemlerin kuruluşunu yapmştır.

1994 yılında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Başkent Şubesi Müdürlüğü ve ilk Finans Market Şubelerinin kuruluşunu yapmıştır. 1997 yılında ise Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. Mali İşler, Bilgi İşlem, Bireysel Krediler, Bireysel Bankacılık, Kredi Kartları, Kurumsal Finansman, Pazarlama gibi birçok departmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Güneş Hayat (Vakıf Emeklilik) Genel Müdür Yardımcılığı, Takasbank Yönetim Kurulu Üyeliği, Bankalar Arası Kart Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Vakıfbank Muhtelif İştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği, TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

2003 yılında ise Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürü olarak atanmış ve 2005 yılının ilk yarısına kadar bu görevini sürdürmüştür.

2006 -2007 yılları arasında Ankara Sigorta A.Ş. ve Ankara Emeklilik A.Ş.’de CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007 – 2012 yılları arasında Kiler Holding A.Ş.’de CEO, Kiler GYO da dahil olmak üzere bağlı ortaklık ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Kaçar, 2012 yılından bu yana bağımsız danışman olarak çalışmaktadır.

1949 yılının Kasım ayında Nazilli’de dünyaya gelen Bahattin Yücel, Fatih Saraçhanebaşı İlkokulu (İstanbul), Bakırköy- Kartaltepe İlkokulu, Konya Ereğli Lisesi, Kayseri Lisesi’nin ardından 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Kariyerine Kayhan Turizm (Hertz Rent a Car)’da başlayan Yücel, bu sırada da eğitimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde devam ederek 1975 yılında mezun olmuştur.

1975-1982 yılları arasında Esin Turizm A.Ş. (Europcar) kurucu ortaklığı, 1979-1983 yılları arasında ise Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreterliği yapmıştır. 1982-1991 yılları arasında, kurucu ortağı olduğu Ekin Turizm (Hertz Rent a Car)’de yöneticilik görevini sürdürmüştür.

1983-1987 yılları arasında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanlığı görevini yürüten Yücel, 1988-1989 yıllarında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Turizm Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmış, 1989-1991 yıllarında da yeniden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı olmuştur.

1991-1995 yılları arasında TBMM 19.Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Bahattin Yücel, 1991-1994 yıllarında TBMM Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi, 1995 yılında TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Üyesi, 1996 yılında TBMM Gazi Mahallesi Olayları Araştırma Komisyonu Üyesi olarak görevine devam etmiş, 1995 yılında TBMM 20.Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçilmesinin ardından 1996-1997 yılları arasında (54. Hükümet) Turizm Bakanı olarak görev yapmıştır.

Yönetim Kurulu
HAMDİ AKIN
1
HAMDİ AKIN
Yönetim Kurulu Başkanı
PELİN AKIN ÖZALP
2
PELİN AKIN ÖZALP
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SELİM AKIN
3
SELİM AKIN
Yönetim Kurulu Üyesi
İ. SÜHA GÜÇSAV
4
İ. SÜHA GÜÇSAV
Yönetim Kurulu Üyesi
SILA CILIZ İNANÇ
5
SILA CILIZ İNANÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
İRFAN ERCIYAS
6
İRFAN ERCIYAS
Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET ERTÜRK
7
AHMET ERTÜRK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
AZİZ AHMET KAÇAR
8
AZİZ AHMET KAÇAR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
BAHATTİN YÜCEL
9
BAHATTİN YÜCEL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi