Akfen GYO A.Ş.
 
Akfen GT A.Ş. [%100]
 
 
Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. [%91.5]
Akfen İnşaat Tur. ve Tic. A.Ş. ve Akfen GYO A.Ş. Adi Ortaklığı [%99]
Fıratcan İnşaat Turizm Ticaret A.Ş. [%51]
Samstroykom
Yaroslavllnv
Kaliningradlnvest
Volgastroykom
Severnyi Avtovokzal Limited
 
Ana faaliyet konusu gayrimenkul yatırımı yapmak, geliştirmek, işletmek ve işlettirmek olan Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş., Akfen GYO’nun %100 oranında bağlı ortaklığı olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 5 yıldızlı Merit Park Otel’den kira geliri elde etmektedir. 2007 yılından bu yana hizmet veren otel, Girne’de bulunmaktadır. Akfen GT aynı zamanda Rusya yatırımları arasında yer alan Ibis Otel Yaroslavl, Ibis Otel Samara, Ibis Otel Kaliningrad ve Samara Ofis’i faaliyete açmıştır. 
Faaliyet merkezi Hollanda olan iştirak, Rusya’da otel projesi geliştirmek üzere kurulmuştur. Akfen GYO’nun Hotel Development and Investments B.V.’deki iştirak oranı %100’dür. Şirket’in, Moskova’da inşaatı devam eden bir otel projesi bulunmaktadır.
%91.5 ortaklıkla kurulan, Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. unvanlı, özel amaçlı bağlı ortaklık, İstanbul Karaköy’de proje geliştirme amacını taşımaktadır. Her türlü turizm tesisi, otel ve gayrimenkul yatırımlarının planlanması, inşaatının yapılması ve yaptırılması, kiralanması, işletilmesi ve işlettirilmesi; Şirket’in faaliyet alanları arasında yer almaktadır. Şirket’in İstanbul Karaköy’de faaliyete açılmış bir otel projesi bulunmaktadır.
Ana amacı, Rusya’da otel projeleri gerçekleştirmek olan RHI, otel projeleriiçin Rusya’da kurulmuş olan firmaları kendi çatısı altında birleştirmektedir. Şirket bünyesindeki faal firmalar tabloda sunulmuştur.
Rusya’da otel haricindeki projeleri gerçekleştirmek amacıyla faaliyete başlayan Şirket, bu konuda proje bazlı kurulan firmaları tek çatı altında toplamaktadır. Eastern European Property Investment Ltd. (EEPI) Aralık 2010 tarihi itibarıyla RHI ve RPI’daki hisselerinin %45’ini Kasa Investments B.V.’ye, %5’ini ise Cüneyt Baltaoğlu’na devretmiştir. Temmuz 2011’de ise Akfen GYO, Rusya’daki proje ortağı Kasa Investments B.V.’nin Rusya projelerindeki %45 hissesini satın alarak bu projelerdeki payını %50’den, %95,15’e çıkarmıştır.
 
 
Akfen Karaköy Yatırımları ve İnşaat A.Ş.’nin %19,9 sermayesi Akfen GYO A.Ş.’ye, %71,6 sermayesi Akfen GT A.Ş.’ye aittir.