contenttitle

KİLOMETRE TAŞLARI

 • 2023

  - Akfen Karaköy’ün 3. taraf kişilerin sahip olduğu %8,53’lük hissenin %85,16’lık kısmı (toplam hisselerin %7,25’i) Akfen GT tarafından, Akfen GT’nin Akfen Karaköy’ün diğer ortaklarından hisse devir tarihine kadar tahakkuk etmiş faiziyle birlikte mevcut olan alacaklarına mahsuben, kalan hisselerin %14,84’lük kısmı (toplam hisselerin %1,27’si) ise Akfen Holding tarafından 1.500.000 USD bedel ile devralınmıştır. Söz konusu hisse alımı sonrası Akfen GYO’nun doğrudan ve dolaylı Akfen Karaköy’deki sahiplik oranı%98,73 olmuştur.

  - Akfen GYO ile Merit Kıbrıs Turizm Ltd Sirketi (Alıcı) arasında 13.04.2023’te, KKTC’ de yatırımı tamamlanmıs ve Merit Park Hotel & Casino ünvanı ile işletilen otelin devrine dair bir devir sözlesmesi imzalanmıstır.

  - Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notumuz bir önceki seneye göre A-‘den (yüksek kredi kalitesi), AA-‘ye (çok yüksek kredi kalitesi) yükseldi, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notumuz ise bir önceki seneye göre J2’den (BBB), J1+’ya (AA) yükseldi.

  - 23 Nisan 2023 tarihinde, pay fiyatı ve fiyat hareketleri gözetilerek pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alımına baslanmıstır. Geri alım programının süresi 1 yıl olup ayrılabilecek azami fon tutarı 200.000.000 TL, pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısı 65.000.000 TL’dir (Sirketin çıkarılmıs sermayesinin %5’i).

  - Akfen GYO, Akfen Holding’e ait olan %1,27 oranındaki Akfen Karaköy hisselerini 16.048.940 TL karşılığında 2 Mayıs 2023 tarihinde satın almıştır. Pay devri sonrası Akfen Karaköy, Akfen GYO’nun %100 oranında doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklığı haline gelmiştir.

  - Eraysan İmalat İthalat İhracat Plastik Makina Ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne (Eraysan) ait İstanbul, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 267 ada 5 parselde 7.027 m² arsa üzerinde 16.119 m² kapalı alanı olan fabrika binası ve arsası bulunmaktadır. Bu gayrimenkulün değerleme raporuna göre, piyasa değeri 13,5 milyon Avro olup 5 Mayıs 2023 tarihinde şufa hakkı ile birlikte 3,1 milyon Avro’ya  satın alınmıştır.

  - Akfen GYO bünyesinde bulunan ve sermayesinin %2,31’ine tekabül eden 30.000.000 adet geri alınan pay, 08.08.2023 tarihinde, 5,25 - 5,33 TL fiyat aralığından (ortalama 5,2534 TL) satılmış olup Akfen GYO’nun geri alınmış pay kalmamıştır.

  - Akfen GT’nin bünyesinde sadece otel kalacak şekilde bölünmesi işlemleri tamamlanmış olup Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat Anonim Şirketi’nin %78,83 oranındaki hisseleri bölünme yoluyla yeni kurulan Akfen Güney Gayrimenkul İşletme Anonim Şirketine, Rusya’daki bağlı ortaklıklarımızın hisseleri ise yine  söz konusu bölünme ile yeni kurulan Akfen Kuzey Gayrimenkul İşletme Anonim Şirketine geçmiştir.

  - “AKFGY” hisse senedi BIST Sürdürülebilirlik endeksinde 2023 yılı dördüncü üç aylık dönemi için (01.10.2023-31.12.2023) işlem görmeye başlamıştır

  - 6,5 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1,3 milyar TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakit karşılığı ve 2.600.000.000 TL  (%200) artışla 3.9 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.12.2023 tarihli ve 76/1684 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

 • 2022

  - Şirket’in 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı 27 Ocak 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda onaylanarak 6.500.000.000 TL’ye çıkarılmış ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 8. maddesinin tadili 01.02.2022 tarihinde tescil olmuştur.

  - 10 Mart 2022, 29.11.2021 tarihinde mutabakat sağlanan, Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin Bursa Görükle'deki merkezi ve üretim tesisinin bulunduğu 142.515 m² ve Gençoğlu Holding A.Ş., Orhan Ümit Gençoğlu, Turhan Gençoğlu ait 83.952 m² ile toplamda 226.465 m² lik alana sahip parsellerde Şirketimiz tarafından geliştirilecek olan konsept projeye ait "Karma Kullanım Projesi Mimari Ön Konsept Tasarım Hizmetleri Sözleşmesi" Şirketimiz, Penguen Gıda Sanayi A.Ş. ve Tabanlıoğlu Mimarlık A.Ş. arasında 10.03.2022 tarihinde imzalanmıştır.

  - Rusya'daki dört otelimizin işletmecisi olan Accor Grubu yaptığı açıklama ile Rusya'daki büyüme ve yeni otel açma operasyonlarını askıya aldığını belirtmiştir. Accor'un, Otellerimizin de dahil olduğu mevcut otel operasyonları devam etmekte ve ayrıca Samara Ofis binamızdaki kiracılarımız da faaliyetlerini sürdürmektedir.

  - JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından Şirketimizin geçen sene BBB (iyi kredi kalitesi) olarak açıklanan uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu bu sene A-'ye (yüksek kredi kalitesi) yükselmiş ve yatırım yapılabilir seviyesini iyileştirmiştir.

  - Şirket’in artan gelirleri sayesinde sağlanan nakit fazlası ile devam eden kredi ödeme planına ilave olarak 3,1 milyon Euro'luk erken ödeme gerçekleştirilmiştir.

  - Portföyümüzdeki varlıkların 2021 yılsonu değerlemeleri sonrasında döviz kurlarında gerçekleşen %20'nin üzerindeki artış ve pandeminin etkisi ile pandemiyle ilgili kısıtlamaların tamamen ortadan kalkmasının, ağırlığı otellerden oluşan portföyümüzdeki varlıkların değerlerinde kayda değer değişikliklere sebep olduğundan, sonuçları 30 Haziran 2022 tarihli sınırlı denetimden geçmiş finansal raporlarımızda görülmek üzere ara dönem gayrimenkul değerleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

  - 1 Temmuz itibarıyla AKFGY hisse kodu ile işlem gören Akfen GYO, BIST 100’de işlem görmeye başlamıştır.

  - 14 Eylül 2022 tarihinde Muğla, Bodrum Yalıkavak’ta 22.197 m² arsa 365 milyon TL bedelle tüm ruhsat ve izinleri hazır olarak nakden satın alınmıştır. Arsa için Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş ile müteahhitlik sözleşmesi imzalanmıştır.

  - 29 Eylül 2022 tarihinde Akfen GYO olağanüstü genel kurul onayı ile pay geri alım programını sonlandırmıştır.

  - 11 Kasım 2022, Payları Yıldız Pazar’da işlem gören Akfen GYO ortaklarından Akfen Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 129.990.000 TL ve Akfen International Holding B.V.’nin sahip olduğu 129.990.000 TL olmak üzere Şirket sermayesinin yaklaşık %20’sine tekabül eden toplam 259.980.000 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 3,70 TL fiyatla satışını gerçekleştirmiştir.

  - 29 Aralık 2022, Akfen GYO Milas Kıyıkışlacık’ta 83.625 m²’lik arsanın sahibi olan Gökliman Yatırım İnşaat Turizm ve Jeotermal Tic. A.Ş. şirketinin tamamını Akfen GPYŞ’den %40 iskonto ile 477 milyon TL bedelle satın almıştır.

  - 31 Aralık 2022, Şirket ve bağlı ortaklıkları portföyünde bulunan gayrimenkullerin yapılan değerlemesi sonrası portföydeki gayrimenkullerin değeri, geçen yıla göre Euro bazında %38 artışla 590,2 milyon Euro’ya yükselmiştir (31.12.2021 428,5 milyon Euro).

 • 2021

  - 238 milyon TL’lik paya dönüştürülebilir tahvil paya dönüştürülerek itfa edildi.

  - 450 milyon TL’lik tahsisli sermaye artışı ile 62,5 milyon EUR değerindeki 3 yeni varlık (Isparta Öğrenci Yurdu, Kütahya Öğrenci Yurdu, Bodrum Loft) 53 milyon EUR’ya satın alındı.

  - Accor ile 19 otelin kira sözleşmeleri revize edilerek yaklaşık %15’lik kira artışı sağlandı.

  - 177,7 milyon EUR’luk finansal borç 10 yıl vadeli refinanse edildi.

  - 55 milyon EUR’luk 3. sermaye artışı sonrası finansal borç 132 milyon EUR’ya düşürüldü.

  - JCR’dan BBB notu alındı.

  - Söğütlüçeşme Projesi’nin sahibi Fıratcan İnşaat’a 6,2 milyon EUR bedelle %51 oranında iştirak edlidi.

 • 2020

  - Koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 otelimiz ortalama 4 ay süreyle faaliyetlerini durdurdu. 3 otelimiz 2 ay süreyle sağlık çalışanlarına tahsis edidli.
  - Mevcut 177,7 M Euro mevcut banka borcunun Credit Europe ve Fibabanka'dan 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılması konusunda protokol imzalandı.

 • 2019

  - Bulvar Loft Projesi'nin toptan satışı gerçekleşti ve projeden 380 milyon TL gelir sağlandı.
  - 2.015.384 adet pay geri alınarak toplam geri alınan paylar 6.233.384 adete, sermayeye oranı %3,39'a ulaştı.

 • 2018

  - Türkiye’de halka açık bir şirket tarafından ilk kez Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracı, Şirketimiz tarafından 170.000.000.-TL nominal tutarda 17.01.2018 tarihinde gerçekleşmiştir.
  - Akfen Holding'e ait 1000 adet A grubu ve 1000 adet D grubu imtiyazlı paylar Hamdi Akın'a devredildi.

 • 2017

  - 200 odalı Ibis Otel Tuzla faaliyete geçti.
  - İller Bankası A.Ş. (İller Bankası) ile Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanmış olan, 822 konut ve 7.000 m² ticari alandan oluşan Ankara İli Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesi'nde 36.947 m²  büyüklüğündeki Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Bulvar Loft Projesi) Akfen İnşaat ile Şirketimiz arasında 9 Kasım 2017 tarihinde kurulan adi ortaklığa (Akfen GYO %99 - Akfen İnşaat %1) 10 Kasım 2017 tarihinde devredilmiştir.
  - 19.09.2016-23.05.2017 tarihleri arasında 4.218.000 adette, sermayenin %2,29'u oranında geri alım yapıldı.

 • 2016

  - 200 odalı Novotel İstanbul Bosphorus Karaköy faaliyete geçti.

 • 2015

  - 317 odalı Ibis Otel Moskova faaliyete geçti.
  - Türkiye, Rusya ve Kıbrıs'daki mevcut yatırımların refinansmanı ve son 5 otelimizin finansmanı amacıyla Credit Europe ve Fibabanka'dan 10 yıl vadeli 220 milyon EUR'luk finansman sağlandı.

 • 2014

  - 147 odalı Ibis Otel Ankara Airport faaliyete geçti.

 • 2013

  - 156 odalı Ibis Otel İstanbul Esenyurt faaliyete geçti.
  - 140 odalı Ibis Otel Alsancak faaliyete geçti.
  - 167 odalı Ibis Otel Kaliningrad faaliyete geçti.

 • 2012

  - 204 odalı Ibis Otel Samara ve 4.637 metrekare kullanımlı Samara Ofis faaliyete geçti.
  - 165 odalı Ibis Otel Adana faaliyete geçti.
  - Akfen GYO’nun bağlı ortaklığı Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. portföyündeki KKTC, Girne’de bulunan 5 yıldızlı Otel’in, casino ve tüm müştemilatı ile birlikte 20 yıllığına Voyager Kıbrıs Limited Şirketi’ne kiralanmasına dair sözleşme imzalandı.

 • 2011

  - Şirket, ödenmiş sermayesini 2011 yılı Mayıs ayında gerçekleşen halka arzla 138.000.000 TL’den 184.000.000 TL’ye yükseltti.
  - Şirket, Rusya'da ortak yatırımlarındaki payını %50'den %95'e çıkardı.
  - 177 odalı Ibis Otel Yaroslavl faaliyete geçti.

 • 2010

  - 92 odalı Novotel Gaziantep ve 177 odalı Ibis Otel Gaziantep faaliyete geçti.
  - 96 odalı Novotel Kayseri ve 160 odalı Ibis Otel Kayseri faaliyete geçti.
  - 200 odalı Ibis Otel Bursa faaliyete geçti.
  - Şirket sermayesi 72 milyon TL'den 138 milyon TL'ye artırıldı.
  - Akfen Holding, Goldman Sachs’ın sahip olduğu %32,46’lık hisseyi satın almıştır.

 • 2008

  - 200 odalı Novotel Trabzon faaliyete geçti.

 • 2007

  - 208 odalı Novotel İstanbul ve 228 odalı Ibis Otel İstanbul, Zeytinburnu’nda faaliyete geçti.
  - 108 odalı Ibis Otel Eskişehir faaliyete geçti.
  - 286 odalı Merit Park Otel, Girne KKTC'de faaliyete geçti.
  - Goldman Sachs, Akfen Holding’in iştiraki olan GYO’ya azınlık hisse alarak ortak oldu.

   

 • 2006

  - SPK onayını müteakip, Aksel Turizm Yatırımları A.Ş., Akfen GYO’ya dönüştü.

 • 2005

  - Akfen Holding ve Accor S.A. arasında işbirliği kuruldu.

DAHA FAZLA